Rekisteri­seloste

TFW HELSINKI OY:N ASIAKASTIETO­REKISTERIN REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä 23.5.2018

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §.

REKISTERIN NIMI

Asiakastietorekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

TFW Helsinki Oy (”TFW HELSINKI, TFW KILO, TFW STADI”)
Vellamonkatu 30 B
00550 Helsinki
info@tfwhelsinki.com

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Petri Rasanen, Toimitusjohtaja
040 836 48 24
petri@tfwhelsinki.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA SÄILYTYSAIKA

Rekisterin tarkoitus on asiakkuuksien hallinta, asiakkaiden tunnistautuminen sekä asiakkaiden kanssa yhteydenpito ja laskutus. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen sekä asiakkaille tiedottamiseen.

Tietoja käytetään asiakkaan suostumuksella myös asiakastiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen, markkinointiin, mainontaan ja suoramarkkinointiin. Asiakas voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin. Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakas voidaan katsoa TFW Helsinki Oy:n asiakkaaksi. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan, kun niiden säilyttäminen on tarpeellista tulevan mahdollisen yhteistyön.

YLEISTÄ

TFW Helsinki Oy käyttää asiakastietojen säilyttämiseen ja laskutukseen WODconnect palvelua, jossa asiakastietoja ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja käsitellään ja ne muodostavat asiakastietorekisterin. Lisätietoja WODconnect palvelun privacy policy:stä.

REKISTERÖIDYT

Kaikki TFW Helsinki Oy:n asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat, joiden kanssa on oltu yhteydessä TFW Helsinki Oy:n palveluiden tilaamiseen liittyen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Rekisteröidyn nimi, osoitteet, puhelinnumerot, syntymäaika, sähköpostiosoitteet, käyttäjätunnus ja salasana, laskutustavat, asiakkaan antamat lisätiedot, ostetut tuotteet ja palvelut, yrityksen nimi ja y-tunnus.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

TFW Helsinki Oy kerää ja tallentaa asiakkaan jäsenlomakkeessa ilmoittamat henkilötiedot ja luovuttaa ne Wodconnectille asiakastietojen säilyttämistä ja laskutusta varten. Tietoja voidaan tätä vastaavalla tavalla siirtää rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen ja EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaiset vaatimukset täyttävän yhteistyösopimuksen perusteella. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle muutoin kuin laskutusyhteistyökumppanille. Osa yrityksen käyttämistä palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää kryptattuja tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Tiedot saa rekisteristä kerran vuodessa maksutta kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan asiakkaalle erikseen sovitulla tavalla.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja TFW Helsinki Oy pyytääkin asiakkaitaan toimittamaan aina ajantasaiset tiedot viivästyksettä. Ajantasaiset tiedot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@tfwhelsinki.com.

MUUT EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää TFW Helsinki Oy:tä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnin kieltäminen onnistuu asiakastiedotteen tai uutiskirjeen lopusta löytyvällä peruuta tilaus -kohdasta. TFW Helsinki pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä rekisteriselosteessa esitettyihin toimintatapoihin EU:n tietosuoja-asetuksen sallimissa mitoissa. TFW Helsinki Oy suosittelee asiakkaita tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Vellamonkatu 30 B
00550 Helsinki

Yhteystiedot
info@tfwhelsinki.com
Asiakaspalvelu arkisin:
Ma-To klo 15-19 +358 400 270 735


Vellamonkatu 30 B
00550 Helsinki

Yhteystiedot
info@tfwhelsinki.com
Asiakaspalvelu arkisin:
Ma-Pe klo 11-15 +358 400 270 735


#Hallussa


Ruoho on vihreää ja aurinko paistaa vuoden jokaisena päivänä TFW:llä

Ai mitä? Selasit kuitenkin tänne asti! Lähe ainakin testaamaan, miltä tuntuu treenata huippuporukassa hyvällä fiiliksellä! Me TFW:llä luvataan mahtavia hetkiä treenin parissa, yleisen kunnon paranemista sekä vireystilan kohoamista.

Eka treeni, paras treeni