Löydä liikunnan ilo TFW Helsingiltä. Osta jäsenyys tästä!

Rekisteriseloste

TFW HELSINKI OY:N ASIAKASTIETO­REKISTERIN REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä 23.5.2018, päivitetty 17.11.2022.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §.

REKISTERIN NIMI

Asiakastietorekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

TFW Helsinki Oy
Vellamonkatu 30 B
00550 Helsinki
info@tfwhelsinki.com

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Santtu Laine, Toimitusjohtaja
+358 46 8103641
santtu@tfwhelsinki.com

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA SÄILYTYSAIKA

Rekisterin tarkoitus on asiakkuuksien hallinta, asiakkaiden tunnistautuminen sekä asiakkaiden kanssa yhteydenpito ja laskutus. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen sekä asiakkaille tiedottamiseen.

Tietoja käytetään asiakkaan suostumuksella myös asiakastiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseen, markkinointiin, mainontaan ja suoramarkkinointiin. Asiakas voi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin. Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun asiakas voidaan katsoa TFW Helsinki Oy:n asiakkaaksi. Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan, kun niiden säilyttäminen on tarpeellista tulevan mahdollisen yhteistyön.

YLEISTÄ

TFW Helsinki Oy käyttää asiakastietojen säilyttämiseen ja laskutukseen DL-Prime Online -palvelua sekä WODconnect palvelua, jossa asiakastietoja ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja käsitellään ja ne muodostavat asiakastietorekisterin. Lisätietoja WODconnect palvelun privacy policy:stä sekä DL softwaren tietosuojasta.

REKISTERÖIDYT

Kaikki TFW Helsinki Oy:n asiakkaat sekä potentiaaliset asiakkaat, joiden kanssa on oltu yhteydessä TFW Helsinki Oy:n palveluiden tilaamiseen liittyen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: Rekisteröidyn nimi, osoitteet, puhelinnumerot, syntymäaika, sähköpostiosoitteet, käyttäjätunnus ja salasana, laskutustavat, asiakkaan antamat lisätiedot, ostetut tuotteet ja palvelut, yrityksen nimi ja y-tunnus.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

TFW Helsinki Oy kerää ja tallentaa asiakkaan jäsenlomakkeessa ilmoittamat henkilötiedot ja luovuttaa ne Wodconnectille asiakastietojen säilyttämistä ja laskutusta varten. Tietoja voidaan tätä vastaavalla tavalla siirtää rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen ja EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaiset vaatimukset täyttävän yhteistyösopimuksen perusteella. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle muutoin kuin laskutusyhteistyökumppanille. Osa yrityksen käyttämistä palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää kryptattuja tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Tiedot saa rekisteristä kerran vuodessa maksutta kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan asiakkaalle erikseen sovitulla tavalla.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ja TFW Helsinki Oy pyytääkin asiakkaitaan toimittamaan aina ajantasaiset tiedot viivästyksettä. Ajantasaiset tiedot voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@tfwhelsinki.com.

MUUT EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää TFW Helsinki Oy:tä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinoinnin kieltäminen onnistuu asiakastiedotteen tai uutiskirjeen lopusta löytyvällä peruuta tilaus -kohdasta. TFW Helsinki pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä rekisteriselosteessa esitettyihin toimintatapoihin EU:n tietosuoja-asetuksen sallimissa mitoissa. TFW Helsinki Oy suosittelee asiakkaita tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Varaa ilmainen kokeilutunti

TFW-tunnille voi tulla kuka vain aiemmasta kuntoilutaustasta huolimatta. Kokeilutunti on helppo ja vaivaton tapa aloittaa uusi harrastus. Eikä hätää – ammattitaitoiset TFW-valmentajamme ja huippu TFW-yhteisö jeesaa sinut alkuun!