Löydä liikunnan ilo TFW Helsingiltä. Osta jäsenyys tästä!

Sopimusehdot WodConnect

TFW HELSINKI OY:N SOPIMUSEHDOT

TFW HELSINKI OY:N SOPIMUSEHDOT / WodConnect & DL Online Prime (Voimassa 26.11.2021 alkaen)

 1. TFW Helsinki Oy:n jäsenyydet ovat sopimuksesta riippuen kestoltaan joko yksi, kolme, kuusi tai 12 kuukautta. Jäsenyys sisältää harjoitteluoikeuden TFW Helsingin kaikille normaaleille lukujärjestyksen mukaisille tunneille (pois lukien erilliset kurssit). 10 kerran kortti on voimassa ostopäivästä 3 kuukautta ja sisältää harjoitteluoikeuden TFW Helsingin kaikille normaaleille lukujärjestyksen mukaisille tunneille (pois lukien erilliset kurssit). TFW Helsinki Oy:n ravintovalmennukset ovat sopimuksesta riippuen kestoltaan joko kolme tai kuusi kuukautta. Ravintovalmennusten aikataulut ja sisällöt ilmoitetaan aina erikseen. Ravintovalmennukset eivät sisällä harjoitteluoikeutta TFW Helsingillä. TFW Helsinki Oy:n jäsenyys alkaa sopimuksen tekopäivästä ja harjoitteluoikeus on voimassa valitsemallasi ajanjaksolla. Kurssien ja seminaarien aikataulut sekä harjoitteluoikeudet ilmoitetaan aina erikseen.
 2. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.
 3. TFW Helsinki Oy:n yhden (1) kuukauden sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana aina kuukauden kerrallaan. Laskutus tapahtuu neljän (4) viikon välein. Mikäli haluat katkaista sopimuksen, tulee se irtisanoa viimeistään viittä (5) arkipäivää ennen seuraavan sopimuskauden alkua kirjallisesti osoitteeseen info@tfwhelsinki.com.
 4. Kolmen, kuuden ja 12 kuukauden sopimukset ovat aina määräaikaisia. Määräaikainen sopimuskausi uusiutuu automaattisesti, ellei sitä irtisanota kirjallisesti osoitteeseen info@tfwhelsinki.com viimeistään viittä (5) arkipäivää ennen seuraavan sopimuskauden alkua. Erilliset kurssit ovat aina määräaikaisia. Määräaikainen sopimus on mahdollista irtisanoa merkittävän elämäntilanteen muutoksen johdosta. Muussa tapauksessa maksettavaksi jää 50% jäljellä olevan sopimuskauden hinnasta. Irtisanomiset käsitellään aina tapauskohtaisesti.
 5. Kaikista TFW Helsingin jäsenyyksiin liittyvistä ylimääräisistä muutoksista peritään 20 € käsittelykulu.
 6. TFW Helsinki Oy:n jäsensopimus tehdään sähköisesti DL-Prime Online -palvelussa. Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti hyväksymällä sopimusehdot, jonka jälkeen sopimus astuu voimaan välittömästi.
 7. Varatut tunnit tulee perua TFW Helsingin tuntivaraussovelluksen kautta vähintään neljä tuntia ennen tunnin alkua. Peruuttamattomasta tunnista lähetämme 10 euron suuruisen sakon. Tämä koskee kaikkia jäsenyyksiä, myös 10 krt korttia.
 8. Mikäli asiakas sairastuu, voi hän anoa hyvitystä käyttämättä jääneestä harjoitteluajasta. Hyvitys anotaan kirjallisesti ja anomuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus. Omavastuu näissä tapauksissa on aina 10 vuorokautta. Omavastuun ylittävät vuorokaudet siirretään määräaikaisen sopimuksen jatkoksi. Hyvityksiä ei makseta rahana. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti. Tartuntaepidemiatilanteessa sovelletaan sopimusehtojen kohtaa numero 9.
 9. Mikäli tartuntaepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi, tunteja joudutaan tilapäisesti perumaan tai joudut itse karanteeniin (esim. Covid19), jo maksettuja harjoittelumaksuja ei palauteta tai harjoitteluaikaa hyvitetä peruutuksien tai karanteenin ajalta. Tartuntaepidemiatilanteessa kohta 9. korvaa kohdan 8.
 10. Mikäli salien toiminta joudutaan kokonaan keskeyttämään tartuntaepidemian tilannemuutoksen vuoksi (esim. Covid19) yli 4 viikon ajaksi, jäsenyydet menevät tauolle sopimuskaudesta riippumatta. Jäsenyydet aktivoituvat uudelleen siitä päivästä alkaen, kun toiminta on mahdollista käynnistää turvallisesti viranomaissuositusten mukaisesti.
 11. Tietyissä erikoistapauksissa (esimerkiksi väliaikainen ulkomaille muutto), voidaan jäsenyys keskeyttää määräajaksi, jolloin veloitukset ja harjoitteluoikeus katkeavat toistaiseksi. Jäsenyyden uudelleen aktivointi tulee sopia ennen keskeytystä. Keskeytyksestä veloitetaan TFW Helsingin keskeytysmaksu 30 € sekä käsittelykulu 20 €. Keskeytys voi olla kestoltaan maksimissaan kolme (3) kuukautta. Keskeytystä jäsenyyteen voi anoa kirjallisesti. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti.
 12. Kolmen, kuuden ja 12 kuukauden sopimuskausiin sisältyy veloitukseton ja vapaaehtoinen taukomahdollisuus. Kolmen kuukauden sopimuskauteen sisältyy yhden (1) viikon tauko. Kuuden kuukauden sopimuskauteen sisältyy kahden (2) viikon tauko. 12 kuukauden sopimuskauteen sisältyy neljän (4) viikon tauko. Taukomahdollisuus tulee hyödyntää sopimuskauden aikana eikä sitä voi siirtää seuraavalle sopimuskaudelle. Kuuden ja 12 kuukauden sopimuskauden tauot voit pitää joko putkeen tai jaotella ne viikon mittaisiin jaksoihin. Tauon ajalta ei peritä harjoittelumaksua. Tauoista tulee sopia etukäteen vähintään 4 viikkoa ennen tauon aloitusta sähköpostitse info@tfwhelsinki.com.
 1. Sopimus laskutetaan DL-Prime Online -palvelun kautta. Laskutus tapahtuu joko kertamaksuna tai neljän (4) viikon laskutusjaksoissa. Yrityslaskutukset sovitaan erikseen ja niihin lisätään 10 € laskutuslisä / lasku.
 2. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, lähetetään siitä maksumuistutus, johon lisätään kulloinkin voimassa olevat muistutuskulut sekä viivästyskorot. Edelleen maksamatta oleva saatava siirretään perittäväksi Cash-In Consulting Oy, jolloin asiakas on velvollinen suorittamaan perintäkulut. TFW Helsinki Oy voi keskeyttää asiakkaan oikeuden harjoitella maksamattomien laskujen takia. Palvelun tarjoamisen keskeyttäminen ei vapauta asiakasta maksamasta niitä sopimuksen mukaisia maksuja, jotka ovat erääntyneet ennen keskeyttämistä. Harjoitteluoikeus jatkuu, kun asiakas on maksanut erääntyneet saatavat mahdollisine viivästys- ja perintäkuluineen.
 3. TFW Helsingillä harjoittelun ikäraja on 18-vuotta. Ikärajasta voidaan poiketa tapauskohtaisesti. Asiasta sovitaan erikseen huoltajan kanssa.
 4. Harjoittelu TFW Helsinki Oy:n tiloissa tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas on itse vastuussa henkilökohtaisista harjoitteluun liittyvistä vakuutuksistaan.
 5. Asiakas sitoutuu kertomaan valmentajille harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista mahdollisista terveydellisistä ja muista harjoitteluun vaikuttavista muutoksista.
 6. Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla TFW Helsinki Oy:n vastuusta harjoittelujakson aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin loukkaantumisiin tai rasitusvammoihin. TFW Helsinki Oy:n jäsenyydet, valmennukset, kurssit, haasteet sekä muut palvelut eivät sisällä vakuutuksia. Jokainen asiakas on vastuussa omasta henkilökohtaisesta vakuutusturvastaan.
 7. TFW Helsinki Oy sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja koko määräaikaisen sopimuksen ajan. Mahdolliset hintojen muutokset eivät vaikuta voimassa oleviin sopimuksiin.
 8. TFW Helsinki Oy saa lähettää minulle sähköpostitse salitoimintaan sekä jäsenyyteeni liittyviä tiedotteita sekä laskuja. Annan myös suostumukseni henkilötietojen käsittelyyn ja säilytykseen sekä luvan julkaista salilla otettuja kuvia sekä videoita, joissa saatan esiintyä. Asiakastietoja hallinnoidaan ja säilytetään DL-Prime Online -palvelussa, WodConnect -palvelussa sekä Active Campaign -asiakashallintajärjestelmässä.

TFW Helsinki Oy pidättää oikeuden kaikkiin mahdollisiin muutoksiin toimintaan, sopimusehtoihin sekä tuntijärjestykseen liittyen.

 

 

Varaa ilmainen kokeilutunti

TFW-tunnille voi tulla kuka vain aiemmasta kuntoilutaustasta huolimatta. Kokeilutunti on helppo ja vaivaton tapa aloittaa uusi harrastus. Eikä hätää – ammattitaitoiset TFW-valmentajamme ja huippu TFW-yhteisö jeesaa sinut alkuun!