Löydä liikunnan ilo TFW Helsingiltä. Osta jäsenyys tästä!

Sopimusehdot

TFW Helsinki Oy:n sopimusehdot

1. TFW Helsinki Oy:n jäsenyydet ovat sopimuksesta riippuen kestoltaan joko, toistaiseksi voimassaoleva, kolme, kuusi tai 12 kuukautta. Jäsenyys sisältää
harjoitteluoikeuden TFW Helsingin kaikille normaaleille lukujärjestyksen
mukaisille tunneille (pois lukien erilliset kurssit). 10 kerran kortti on
voimassa ostopäivästä 3 kuukautta ja sisältää harjoitteluoikeuden TFW
Helsingin kaikille normaaleille lukujärjestyksen mukaisille tunneille (pois
lukien erilliset kurssit). Jäsenyytesi aktivoituu valitsemanasi ajankohtana,
jolloin myös varausoikeutesi alkaa. Kurssien ja seminaarien aikataulut sekä
harjoitteluoikeudet ilmoitetaan aina erikseen.2. TFW Helsinki Oy:n ravintovalmennukset, pienryhmävalmennukset, yksilövalmennukset sekä kurssit määritellään tuote kohtaisesti erikseen, eikä ne automaattisesti sisällä harjoitteluoikeutta TFW Helsingin lukujärjestyksen mukaisille tunneille.

3. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä opiskelijan näytettävä voimassa oleva virallinen opiskelijakortti.

4. TFW Helsinki Oy:n toistaiseksi voimassa oleva sopimus jatkuu aina neljä (4)viikkoa kerrallaan. Laskutus tapahtuu neljän (4) viikon välein. Mikäli haluat katkaista sopimuksen, tulee se irtisanoa viimeistään 28 päivää ennen seuraavan sopimuskauden alkua kirjallisesti osoitteeseeninfo@tfwhelsinki.com.

5. Kolmen, kuuden ja 12 kuukauden sopimukset ovat määräaikaisia ja kestoltaan sopimuskauden mittaisia (3, 6 tai 12 kuukautta). Sopimuskausi uusiutuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellei sitä irtisanota kirjallisesti osoitteeseen info@tfwhelsinki.com viimeistään 28 päivää ennen seuraavan sopimuskauden alkua. Määräaikainen sopimuskausi on mahdollista irtisanoa merkittävän elämäntilanteen muutoksen johdosta (esim. muutto yli 30 kilometrin päähän). Muussa tapauksessa maksettavaksi jää 50 % jäljellä olevan sopimuskauden hinnasta. Määräaikainen sopimus päättyy pääsääntöisesti sovitun määräajan kuluttua. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus taas päättyy sopimuksen irtisanomisella sopimusehtojen mukaisesti. Irtisanomisajan kuluttua tai määräaikaisuuden päätyttyä, molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet päättyvät. Tämä ei kuitenkaan poista sopimuskauden aikana maksamatta jääneiden maksujen maksuvelvollisuutta. Irtisanomiset käsitellään aina tapauskohtaisesti.

6. Kaikista TFW Helsingin jäsenyyksiin liittyvistä ylimääräisistä muutoksista peritään 20 € käsittely kulu.

7. TFW Helsinki Oy:n jäsensopimus tehdään sähköisesti DL-Prime Online –
palvelussa. Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti hyväksymällä
sopimusehdot, jonka jälkeen sopimus astuu voimaan välittömästi.8. Varatut tunnit tulee perua TFW Helsingin tuntivaraussovelluksen kautta
vähintään neljä tuntia ennen tunnin alkua. Tunnin valmentajan toteamasta tunnille saapumatta jättämisestä tulee ”No Show” -merkintä’, josta lähetämme 10 euron suuruisen sakkomaksun. Tämä koskee kaikkia jäsenyyksiä, myös 10 krt korttia.


9. Mikäli asiakas sairastuu, voi hän anoa hyvitystä käyttämättä jääneestä harjoitteluajasta. Hyvitys anotaan kirjallisesti ja anomuksen liitteeksi tulee lähettää lääkärintodistus, jossa määrätään liikuntakielto määräajaksi. Lääkärintodistus tulee lähettää aina salattuna sähköpostina. Omavastuu näissä tapauksissa on aina 10 vuorokautta. Mikäli liikuntakielto jatkuu omavastuuta pidemmän aikaa, menee asiakkaan jäsenyys tauolle ja laskutus katkeaa, laskutus jatkuu ja jäsenyys aktivoituu automaattisesti heti ensimmäisestä päivästä lähtien, jolloin lääkärin määräämä liikuntakielto ei ole enää voimassa. Lääkärin määräämä liikuntakielto ei automaattisesti katkaise jäsenyyttä, vaan se jatkuu saman pituisena kuin se on ollut sairaslomalle jäätäessä. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti eikä mitään hyvityksiä ei makseta rahana. Tartuntatautiepidemiatilanteessa sovelletaan sopimusehtojen kohtaa numero 10.

10. Mikäli tartuntaepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi, tunteja
joudutaan tilapäisesti perumaan tai joudut itse karanteeniin (esim.
Covid19), jo maksettuja harjoittelumaksuja ei palauteta tai harjoitteluaikaa
hyvitetä peruutuksien tai karanteenin ajalta. Tartuntaepidemiatilanteessa
kohta 10. korvaa kohdan 9.11. Mikäli salin toiminta joudutaan keskeyttämään tartuntaepidemian vuoksi (esim. Covid19) yli 4 viikon ajaksi, jäsenyydet menevät tauolle sopimuskaudesta riippumatta. Jäsenyydet aktivoituvat uudelleen siitä päivästä alkaen, kun toiminta on mahdollista käynnistää turvallisesti viranomaissuositusten mukaisesti. Siinä tapauksessa, että kohtuullisuuden rajoissa toimintaa voidaan jatkaa korvaavalla, normaalista poikkeavalla toiminnalla, jäsenyydet pysyvät normaalisti voimassa.

12. Tietyissä erikoistapauksissa (esimerkiksi väliaikainen muutto ulkomaille), jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi, jolloin veloitukset ja harjoitteluoikeus katkeavat toistaiseksi. Jäsenyyden uudelleen aktivointi
tulee sopia keskeytyksen yhteydessä. Jäsenyys aktivoituu automaattisesti keskeytyksen yhteydessä sovittuna päivänä ja jatkuu sen ajan, mitä sopimusta oli keskeytettäessä jäljellä. Keskeytyksestä veloitetaan TFW Helsingin keskeytysmaksu 30 € sekä käsittelykulu 20 €. Keskeytys voi olla kestoltaan maksimissaan kuusi (6) kuukautta.

Yli 4 viikkoa kestävä yhtäjaksoinen keskeytys siirtää jäsenyys jaksoa eteenpäin saman pituisella ajanjaksolla (esim. äitiysloma). Keskeytystä jäsenyyteen voi anoa kirjallisesti. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti.

TFW Helsinki toteuttaa TFW-metodin mukaista 4D4E harjoitusfilosofiaa. 4D4E tarkoittaa 4 Days 4 Ever, jonka mukaan TFW harjoituksia tehdään maksimissaan 4 kertaa viikossa. Kaikki TFW Helsingin jäsenyydet (pl. erilliset kurssit, seminaarit ja UNLIMITED jäsenyys ) sisältävät maksimissaan 4 lukujärjestyksen mukaista tuntia viikossa. TFW Helsinki UNLIMITED -jäsenyydellä voit harjoitella 1 kerran päivässä, 6 kertaa viikossa.

13. Kolmen, kuuden ja 12 kuukauden sopimuskausiin sisältyy veloitukseton ja vapaaehtoinen taukomahdollisuus. Kolmen kuukauden sopimuskauteen sisältyy yhden (1) viikon tauko. Kuuden kuukauden sopimuskauteen sisältyy kahden (2) viikon tauko. 12 kuukauden sopimuskauteen sisältyy neljän (4) viikon tauko. Taukomahdollisuus tulee hyödyntää sopimuskauden aikana eikä sitä voi siirtää seuraavalle sopimuskaudelle. Kuuden ja 12 kuukauden sopimuskauden tauot voit pitää joko kerrallaan tai ne voi jakaa lyhyempiin ajanjaksoihin. Tauon ajalta ei peritä harjoittelumaksua. Sovitun tauko ajan päättyessä, jäsenyys aktivoituu automaattisesti ja laskutus käynnistyy.

Tauoista tulee sopia etukäteen vähintään 28 vuorokautta ennen tauon aloitusta sähköpostitse info@tfwhelsinki.com.

14. Sopimus laskutetaan DL-Prime Online -palvelun kautta. Laskutus tapahtuu
joko kertamaksuna tai neljän (4) viikon laskutusjaksoissa. Yrityslaskutukset
sovitaan erikseen ja niihin lisätään 10 € laskutuslisä / lasku.15. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, lähetetään siitä
maksumuistutus, johon lisätään kulloinkin voimassa olevat muistutuskulut
sekä viivästyskorot.

Edelleen maksamatta oleva saatava siirretään perittäväksi Cash-In Consulting Oy:lle, jolloin asiakas on velvollinen suorittamaan perinnästä aiheutuvat kulut. TFW Helsinki Oy voi keskeyttää asiakkaan oikeuden harjoitella maksamattomien laskujen vuoksi. Palvelun tarjoamisen keskeyttäminen ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuudesta, koskien niitä sopimuksen mukaisia maksuja, jotka ovat erääntyneet ennen keskeyttämistä. Harjoittelu oikeus jatkuu, kun asiakas on maksanut erääntyneet saatavat mahdollisine viivästys- ja perintäkuluineen.

16. TFW Helsingillä harjoittelun ikäraja on 18-vuotta. Ikärajasta voidaan poiketa tapauskohtaisesti. Asiasta sovitaan erikseen huoltajan kanssa.

17. Harjoittelu TFW Helsinki Oy:n tiloissa tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas on itse vastuussa henkilökohtaisista harjoitteluun liittyvistä vakuutuksistaan.

18. Asiakas sitoutuu kertomaan valmentajille harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista mahdollisista terveydellisistä ja muista harjoitteluun vaikuttavista muutoksista.

19. Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla TFW Helsinki Oy:n vastuusta harjoittelujakson aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin loukkaantumisiin tai rasitusvammoihin. TFW Helsinki Oy:n jäsenyydet, valmennukset, kurssit, haasteet sekä muut palvelut eivät sisällä vakuutusta. Jokainen asiakas on vastuussa omasta henkilökohtaisesta vakuutusturvastaan.

20. TFW Helsinki Oy sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja koko määräaikaisen sopimuksen ajan. Mahdolliset hintojen muutokset eivät vaikuta voimassa oleviin sopimuksiin.

21. TFW Helsinki Oy saa lähettää minulle sähköpostitse salitoimintaan sekä jäsenyyteeni liittyviä tiedotteita sekä laskuja. Annan myös suostumukseni henkilötietojen käsittelyyn ja säilytykseen sekä luvan julkaista salilla otettuja kuvia sekä videoita, joissa saatan esiintyä. Asiakastietoja hallinnoidaan ja säilytetään pääasiallisesti DL-Prime Online -palvelussa, WodConnect-palvelussa sekä rekisteriselosteemme mukaisesti, jonka löydätte tästä linkistä: https://www.tfwhelsinki.com/rekisteriseloste/

TFW Helsinki Oy pidättää oikeuden kaikkiin mahdollisiin muutoksiin, toimintaan, sopimusehtoihin sekä tuntijärjestykseen liittyen.


Sopimusehdot on päivitetty 30.3.2024.

Varaa ilmainen kokeilutunti

TFW-tunnille voi tulla kuka vain aiemmasta kuntoilutaustasta huolimatta. Kokeilutunti on helppo ja vaivaton tapa aloittaa uusi harrastus. Eikä hätää – ammattitaitoiset TFW-valmentajamme ja huippu TFW-yhteisö jeesaa sinut alkuun!