Tammikuun 2023 Warrior Start -aloituskurssin paikat myynnissä nyt! Lue lisää ja varmista paikkasi!

Sopimusehdot

TFW Helsinki Oy:n sopimusehdot

1. TFW Helsinki Oy:n jäsenyydet ovat sopimuksesta riippuen kestoltaan joko
toistaiseksi voimassaoleva, kolme, kuusi tai 12 kuukautta. Jäsenyys sisältää
harjoitteluoikeuden TFW Helsingin kaikille normaaleille lukujärjestyksen
mukaisille tunneille (pois lukien erilliset kurssit). 10 kerran kortti on
voimassa ostopäivästä 3 kuukautta ja sisältää harjoitteluoikeuden TFW
Helsingin kaikille normaaleille lukujärjestyksen mukaisille tunneille (pois
lukien erilliset kurssit). Jäsenyytesi aktivoituu valitsemanasi ajankohtana,
jolloin myös varausoikeutesi alkaa. Kurssien ja seminaarien aikataulut sekä
harjoitteluoikeudet ilmoitetaan aina erikseen.

2. TFW Helsinki Oy:n ravintovalmennukset, pienryhmävalmennukset,
yksilövalmennukset sekä kurssit määritellään tuotekohtaisesti erikseen,
eikä ne automaattisesti sisällä harjoitteluoikeutta TFW Helsingin
lukujärjestyksen mukaisille tunneille.

3. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Asiakkaan on pyydettäessä
todistettava henkilöllisyytensä sekä opiskelijan näytettävä voimassa oleva
virallinen opiskelijakortti.

4. TFW Helsinki Oy:n toistaiseksi voimassaolevasopimus jatkuu aina neljä (4)
viikkoa kerrallaan. Laskutus tapahtuu neljän (4) viikon välein. Mikäli haluat
katkaista sopimuksen, tulee se irtisanoa viimeistään 28 päivää ennen
seuraavan sopimuskauden alkua kirjallisesti osoitteeseen
info@tfwhelsinki.com.

5. Kolmen, kuuden ja 12 kuukauden sopimukset ovat aina toistaiseksi
voimassa olevia ja kestoltaan sopimuskauden mittaisia (3, 6 tai 12
kuukautta). Sopimuskausi uusiutuu automaattisesti, ellei sitä irtisanota
kirjallisesti osoitteeseen info@tfwhelsinki.com viimeistään 28 päivää
ennen seuraavan sopimuskauden alkua. Sopimuskausi on mahdollista
irtisanoa merkittävän elämäntilanteen muutoksen johdosta. Muussa
tapauksessa maksettavaksi jää 50% jäljellä olevan sopimuskauden
hinnasta. Irtisanomiset käsitellään aina tapauskohtaisesti.

6. Kaikista TFW Helsingin jäsenyyksiin liittyvistä ylimääräisistä muutoksista
peritään 20 € käsittelykulu.

7. TFW Helsinki Oy:n jäsensopimus tehdään sähköisesti DL-Prime Online –
palvelussa. Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti hyväksymällä
sopimusehdot, jonka jälkeen sopimus astuu voimaan välittömästi.

8. Varatut tunnit tulee perua TFW Helsingin tuntivaraussovelluksen kautta
vähintään neljä tuntia ennen tunnin alkua. Peruuttamattomasta tunnista
tulee ”No Show” -merkintä ja kolmesta merkinnästä varausoikeutesi
jäädytetään ja lähetämme 20 euron suuruisen sakkomaksun. Varausoikeus
palautuu, kun maksu on suoritettu. Tämä koskee kaikkia jäsenyyksiä, myös
10 krt korttia.

9. Mikäli asiakas sairastuu, voi hän anoa hyvitystä käyttämättä jääneestä harjoitteluajasta. Hyvitys anotaan kirjallisesti ja anomuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus, jossa määrätään liikuntakielto määräajaksi. Omavastuu näissä tapauksissa on aina 10 vuorokautta. Mikäli liikuntakielto jatkuu omavastuuta pidemmän aikaa, menee asiakkaan jäsenyys tauolle ja laskutus katkeaa, laskutus jatkuu ja jäsenyys aktivoituu automaattisesti heti ensimmäisenä päivänä lääkärin määräämään liikuntakiellon päätyttyä. Lääkärin määräämä liikuntakielto ei automaattisesti katkaise jäsenyyttä, mutta määräaikaisen jäsenyyden päättyessä lääkärin määräämän liikuntakiellon aikana, asiakkaan jäsenyys raukeaa, ellei sitä ole erikseen jatkettu. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti eikä mitään hyvityksiä ei makseta rahana.

Tartuntatautiepidemiatilanteessa sovelletaan sopimusehtojen kohtaa numero 10.

10. Mikäli tartuntaepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi, tunteja
joudutaan tilapäisesti perumaan tai joudut itse karanteeniin (esim.
Covid19), jo maksettuja harjoittelumaksuja ei palauteta tai harjoitteluaikaa
hyvitetä peruutuksien tai karanteenin ajalta. Tartuntaepidemiatilanteessa
kohta 10. korvaa kohdan 9.

11. Mikäli salin toiminta joudutaan keskeyttämään tartuntaepidemian vuoksi
(esim. Covid19) yli 4 viikon ajaksi, jäsenyydet menevät tauolle
sopimuskaudesta riippumatta. Jäsenyydet aktivoituvat uudelleen siitä
päivästä alkaen, kun toiminta on mahdollista käynnistää turvallisesti
viranomaissuositusten mukaisesti. Siinä tapauksessa, että kohtuullisuuden
rajoissa toimintaa voidaan jatkaa korvaavalla, normaalista poikkeavalla
toiminnalla, jäsenyydet pysyvät normaalisti voimassa.

12. Tietyissä erikoistapauksissa (esimerkiksi väliaikainen muutto ulkomaille),
jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi, jolloin veloitukset ja
harjoitteluoikeus katkeavat toistaiseksi. Jäsenyyden uudelleen aktivointi
tulee sopia ennen keskeytystä. Keskeytyksestä veloitetaan TFW Helsingin
keskeytysmaksu 30 € sekä käsittelykulu 20 €. Keskeytys voi olla kestoltaan
maksimissaan kuusi (6) kuukautta. Keskeytystä jäsenyyteen voi anoa
kirjallisesti. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti.

TFW Helsinki toteuttaa TFW-metodin mukaista 4D4E harjoitusfilosofiaa. 4D4E tarkoittaa 4 Days 4 Ever, jonka mukaan TFW harjoituksia tehdään viikkotasolla maksimissaa 4 kertaa. Kaikki TFW Helsingin jäsenyydet (pl. erilliset kurssit ja seminaarit) sisältävät maksimissaan 4 lukujärjestyksen mukaista tuntia viikossa.

13. Kolmen, kuuden ja 12 kuukauden sopimuskausiin sisältyy veloitukseton ja
vapaaehtoinen taukomahdollisuus. Kolmen kuukauden sopimuskauteen
sisältyy yhden (1) viikon tauko. Kuuden kuukauden sopimuskauteen
sisältyy kahden (2) viikon tauko. 12 kuukauden sopimuskauteen sisältyy
neljän (4) viikon tauko. Taukomahdollisuus tulee hyödyntää
sopimuskauden aikana eikä sitä voi siirtää seuraavalle sopimuskaudelle.
Kuuden ja 12 kuukauden sopimuskauden tauot voit pitää joko kerrallaan
tai jaotella ne lyhyempiin ajanjaksoihin. Tauon ajalta ei peritä
harjoittelumaksua. Tauoista tulee sopia etukäteen vähintään 4 viikkoa
ennen tauon aloitusta sähköpostitse info@tfwhelsinki.com.

14. Sopimus laskutetaan DL-Prime Online -palvelun kautta. Laskutus tapahtuu
joko kertamaksuna tai neljän (4) viikon laskutusjaksoissa. Yrityslaskutukset
sovitaan erikseen ja niihin lisätään 10 € laskutuslisä / lasku.

15. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, lähetetään siitä
maksumuistutus, johon lisätään kulloinkin voimassa olevat muistutuskulut
sekä viivästyskorot. Edelleen maksamatta oleva saatava siirretään
perittäväksi Cash-In Consulting Oy, jolloin asiakas on velvollinen
suorittamaan perintäkulut. TFW Helsinki Oy voi keskeyttää asiakkaan
oikeuden harjoitella maksamattomien laskujen takia. Palvelun tarjoamisen
keskeyttäminen ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuudesta, koskien niitä
sopimuksen mukaisia maksuja, jotka ovat erääntyneet ennen
keskeyttämistä. Harjoitteluoikeus jatkuu, kun asiakas on maksanut
erääntyneet saatavat mahdollisine viivästys- ja perintäkuluineen.

16. TFW Helsingillä harjoittelun ikäraja on 18-vuotta. Ikärajasta voidaan
poiketa tapauskohtaisesti. Asiasta sovitaan erikseen huoltajan kanssa.

17. Harjoittelu TFW Helsinki Oy:n tiloissa tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.
Asiakas on itse vastuussa henkilökohtaisista harjoitteluun liittyvistä
vakuutuksistaan.

18. Asiakas sitoutuu kertomaan valmentajille harjoittelun aloittamisen jälkeen
tapahtuvista mahdollisista terveydellisistä ja muista harjoitteluun
vaikuttavista muutoksista.

19. Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu
harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla TFW Helsinki Oy:n
vastuusta harjoittelujakson aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin
loukkaantumisiin tai rasitusvammoihin. TFW Helsinki Oy:n jäsenyydet,
valmennukset, kurssit, haasteet sekä muut palvelut eivät sisällä
vakuutuksia. Jokainen asiakas on vastuussa omasta henkilökohtaisesta
vakuutusturvastaan.

20. TFW Helsinki Oy sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja koko
määräaikaisen sopimuksen ajan. Mahdolliset hintojen muutokset eivät
vaikuta voimassa oleviin sopimuksiin.

21. TFW Helsinki Oy saa lähettää minulle sähköpostitse salitoimintaan sekä
jäsenyyteeni liittyviä tiedotteita sekä laskuja. Annan myös suostumukseni
henkilötietojen käsittelyyn ja säilytykseen sekä luvan julkaista salilla
otettuja kuvia sekä videoita, joissa saatan esiintyä. Asiakastietoja
hallinnoidaan ja säilytetään DL-Prime Online -palvelussa sekä WodConnect
-palvelussa.

TFW Helsinki Oy pidättää oikeuden kaikkiin mahdollisiin muutoksiin
toimintaan, sopimusehtoihin sekä tuntijärjestykseen liittyen.

Varaa ilmainen kokeilutunti

TFW-tunnille voi tulla kuka vain aiemmasta kuntoilutaustasta huolimatta. Kokeilutunti on helppo ja vaivaton tapa aloittaa uusi harrastus. Eikä hätää – ammattitaitoiset TFW-valmentajamme ja huippu TFW-yhteisö jeesaa sinut alkuun!